Visie en Doelstellingen

De Broedstraten werken tot en met 2015 vanuit Stichting Broedstraten. Vanaf 2016 werken de verschillende Broedstraten vanuit een zelfstandige rechtsvorm. Inhoudelijk zijn de verschillende locaties verbonden via platvorm Broedstraten. Dit platform opereert vanuit een overkoepelende overtuiging dat kunst en cultuur een grote bindende factor is tussen mensen, het leefklimaat kan verbeteren en een positieve uitstraling heeft op de omgeving.

Deze overtuiging combineren zij met hun visie dat de afstand tussen kunstenaars en creatieven en hun publiek vaak te groot is, en dat er een landelijke trend zichtbaar is om deze afstand kleiner te maken. Steeds vaker zijn kunstenaars op zoek naar een nauwere band met hun publiek, zodat zij met hun werk een grotere impact kunnen bewerkstelligen. De Broedstraten voorzien met hun activiteiten in deze trend.

De doelen van het platform Broedstraten:

  • Kunstenaars en creatieven meer zichtbaar te maken voor de buurt waarin zij wonen en/of werken;
  • Nieuwe perspectieven creëren door buurtbewoners te verbinden aan creatieve professionals en hen op een laagdrempelige manier in aanraking te brengen met kunst en cultuur; 
  • De eigen creativiteit en het ondernemerschap van de buurtbewoners verder ontwikkelen en een platform creëren om deze talenten te ontplooien;
  • Het overdraagbaar maken van kennis en ervaring ter ondersteuning van soortgelijke initiatieven in het land;
  • De organisatie van de afzonderlijke Broedstraten helpen verzelfstandigen, door mede-eigenaarschap van kunstenaars en buurtbewoners te stimuleren.

De Broedstraten bereiken hun doelen door zich zichtbaar als middelpunt in het netwerk van de buurt te positioneren. Tussen buurtbewoners, kunstenaars, creatieven, scholen, culturele- en welzijnsinstellingen in Amsterdam-Noord worden zo bijzondere samenwerkingen tot stand gebracht.