Over Marktstraat

Over Marktstraat
Mama Louise komt voort uit Stichting Broedstraten. Na in een aantal jaar veel buurtbewoners te hebben leren kennen, beseften drie kwartier-makers dat er veel lokale economische potentie aanwezig is, waar vanuit bewoners zich kunnen mobiliseren, ontplooien en financieel op eigen benen kunnen staan. Vanuit het Broedstratenproject werd duidelijk dat bij buurtbewoners veel verscholen ambitie en vakmanschap aanwezig was. Dit inzicht was het beginpunt van Mama Louise, dat door deze lokale potentie zichtbaar te maken, aan nieuwe netwerken te verbinden en creatieve meerwaarde te geven, buurtbewoners wil laten meegroeien in de opkomst van Amsterdam-Noord.